Iznimna provedba procjene učinaka propisa

Procjena učinaka propisa može se provesti za zakone, provedbene propise i akte planiranja koji su na snazi, temeljem članka 18. Zakona o procjeni učinaka propisa ("Narodne novine", broj 44/17).

Procjena učinaka propisa može se provesti i za provedbene propise i akte planiranja u izradi uz odgovarajuću primjenu odredbi propisa o procjeni učinaka propisa, osim ako posebnim propisom nije drugačije propisano.

Za koordinaciju i provedbu procjene učinaka propisa u ovim slučajevima, u cijelosti je nadležan stručni nositelj.

Procjena učinaka propisa provodi se i na temelju zaključka Hrvatskoga sabora donesenog vezano za djelovanje Vlade u institucijama Europske unije u vezi s prijedlogom propisa i odlukama Europske unije u čijem donošenju sudjeluje putem svojih predstavnika. U ovom slučaju, postupak procjene učinaka propisa provodi stručni nositelj sukladno odredbama ovoga Zakona.