Uklanjanje korisničkog računa

Ukoliko Više ne želite koristiti aplikaciju „e-Savjetovanja“ možete se odregistrirati i tako ukloniti svoj korisnički račun iz baze.
 
Napominjemo da i nakon uklanjanja korisničkog računa, pored komentara koje ste prije toga unijeli u aplikaciji, stajati će Vaše ime i prezime ili naziv ukoliko se radi o pravnoj osobi.
 
Ukoliko želite ukloniti svoj korisnički račun to možete napraviti tako da nakon prijave u sustav klikom na korisničko ime u gornjem desnom uglu ekrana odaberete opciju „Uređivanje korisničkog računa“
U sklopu ove opcije, nalazi se tipka „Odregistriraj se“ – odabirom ove tipke uklanjate svoj korisnički račun te se više ne možete prijaviti u aplikaciju.

 
 
VAŽNA NAPOMENA: ukoliko se nakon uklanjanja korisničkog računa želite ponovno uključiti u javna savjetovanja putem aplikacije „e-Savjetovanja“ možete se ponovno registrirati i sudjelovati u otvorenim savjetovanjima uz dvije bitne napomene:

1) Ukoliko ste prijašnju registraciju izvršili putem obrasca za registraciju prilikom ponovne registracije potrebno je odabrati različito korisničko ime od onog iz prvotne registracije.

2) Ukoliko ste se prvotno registrirali putem NIAS više se ne možete registrirati putem NIAS već samo putem obrasca za prijavu.