Kako pretraživati rezultate savjetovanja?

Nakon završetka savjetovanja, institucija koja ga je pokrenula odgovara na sve pristigle komentare te objavljuje Izvješće o provedenom savjetovanju. U izvješću su objedinjeni komentari svih korisnika te odgovori institucije na komentare.

Rezultate savjetovanja može vidjeti cjelokupna javnost i za pregled nije nužna registracija/prijava. Prednost registriranih korisnika je što na njihovu mail adresu dolazi obavijest o objavi izvješća pa ne moraju pretraživati stranicu kako bi saznali je li izvješće objavljeno.
 
Pregled radite na sljedeći način:
 
1. Na stranici savjetovanja je vidljivo kod kojih savjetovanja su izvješća objavljena - u rubrici izvješća se nalazi ikona izvješća.
 

2. Klikom na ikonu u rubrici „Izvješća“ kod savjetovanja čiji Vas rezultati zanimaju aplikacija će Vas odvesti na stranicu s rezultatima.

U izvješću možete vidjeti:
  1. Tko je ostavio komentar
  2. Koji dio teksta je komentiran
  3. Tekst komentara
  4. Status odgovora (Prihvaćen, Djelomično prihvaćen, Odbijen, Primljeno na znanje, Ne postoji odgovor)
  5. Detaljno obrazloženje razloga prihvaćanja, odbijanja...
 
 
3. Kako bi Vam pretraga bila lakša, koristite dodatne filtere:
  1. Tekst komentara – unesite neku riječ
  2. Tip odgovora – pretražite samo prihvaćene komentare, samo odbijene...
  3. Korisnik – filter otvara padajuću listu gdje vidite korisnička imena svih komentatora. Pronađite svoje ime i pročitajte odgovore na svoje komentare, pronađite instituciju koja Vas predstavlja (poput HGK, HOK...) i pročitajte njihove komentare
 


Ukoliko želite promijeniti kriterije pretrage, kliknite na „Očisti filtere“ i započnite novu pretragu s drugim kriterijima.


Ukoliko rezultate savjetovanja želite imati na svom kompjuteru, imate mogućnost skidanja dokumenata:
  1. Izvješće sa svim komentarima i odgovorima – Analiza dostavljenih primjedbu (isti sadržaj, prikazan na dva različita načina, te u word i pdf formatu)
  2. Obrazac izvješća o provedenom savjetovanju – dokument koji definira tko je proveo savjetovanje, u kojem trajanju, na koji način itd.