Obavijest o javnoj raspravi o Strateškoj studiji utjecaja na okoliš Okvirnog plana i programa istraživanja i eksploatacije ugljikovodika na kopnu

Javno izlaganje o Strateškoj studiji i Okvirnom planu i programu održat će se 8. lipnja 2015. godine od 10 do 14 sati, u prostorijama hotela International, Miramarska cesta 24, Zagreb.

Strateška studija utjecaja na okoliš Okvirnog plana i programa istraživanja i eksploatacije ugljikovodika na kopnu i nacrt Okvirnog plana i programa istraživanja i eksploatacije ugljikovodika na kopnu stavlja se na javni uvid i javnu raspravu. 

Javni uvid i javna rasprava održat će se od 20. svibnja do 20. lipnja 2015. godine. Javnu raspravu koordinira i provodi Ministarstvo gospodarstva. 

Tijekom trajanja javnog uvida i javne rasprave javnosti će, u prostorijama Agencije za ugljikovodike (Miramarska cesta 24, Zagreb), radnim danom od 10 do 15 sati, biti omogućen javni uvid u Stratešku studiju i Okvirni plan i program. Obavijest o održavanju javne rasprave, kao i sva prateća dokumentacija, na dan početka javne rasprave bit će dostupni    javnosti i na internetskim stranicama Ministarstva (www.mingo.hr) i Agencije za ugljikovodike (www.azu.hr)

Javno izlaganje o Strateškoj studiji i Okvirnom planu i programu održat će se 08. lipnja 2015. godine od 10 do 14 sati, u prostorijama hotela International, Miramarska cesta 24, Zagreb.

Na javnom izlaganju bit će predstavnici Ministarstva gospodarstva kao i predstavnici Ovlaštenika koji je izradio Stratešku studiju, koji će prisutnima odgovarati na postavljena pitanja. 

Prijedlozi, mišljenja i primjedbe javnosti mogu se upisati u knjigu primjedbi koja će biti izložena uz dokumentaciju. Također, mogu se dostaviti u pisanom obliku Sektoru za rudarstvo Ministarstva gospodarstva, s naznakom: „Javna rasprava o Strateškoj studiji utjecaja na okoliš Okvirnog plana i programa istraživanja i eksploatacije ugljikovodika na kopnu“ ili putem mrežnog servisa savjetovanja.gov.hr, zaključno s posljednjim danom javne rasprave. Svi prijedlozi, mišljenja i primjedbe koji ne budu dostavljeni u roku i čitko pisani neće se uzeti u obzir.Najave | Istraživanja i analize | Društvo i zajednica