Portal e-Savjetovanja kao primjer dobre prakse prema analizi OECD-a

Prema aktualnim rezultatima OECD-ovog izvješća „Prakse Boljih propisa diljem Europske unije“, Hrvatska se nalazi na samom vrhu ljestvice, iznad prosjeka država članica EU i OECD-a prema pokazatelju provođenja savjetovanja sa zainteresiranom javnošću.

Kako se navodi u izvješću, Hrvatska sistematski pr
ovodi savjetovanja s predstavnicima civilnog društva, poslovnog sektora i akademske zajednice već u ranoj fazi zakonodavnog procesa. Kao primjer dobre prakse, navodi se portal e-Savjetovanja kao uspješna interaktivna platforma za provođenje savjetovanja sa zainteresiranom javnošću.
Uz savjetovanja s javnošću, u izvješću se analizira procjena učinaka propisa, ex post evaluacija propisa, regulatorni nadzor i kontrola kvalitete propisa diljem EU.

Prema analizi OECD-a, Hrvatska je napravila veliki iskorak u jačanju okvira regulatornih politika, no potrebno je dodatno ojačati analitičke kapacitete u vezi procjene učinaka propisa. Uz aktivnosti za smanjenje administrativnih opterećenja koje se provode kroz Akcijske planove i provođenja procjene učinaka propisa na malo gospodarstvo (test malog i srednjeg poduzetništva), OECD preporučuje ciljane ex post evaluacije koje bi se usredotočile na učinke propisa (eng. fitness checks) na pojedine sektore u pogledu poboljšanja kvalitete propisa.
U ovom izvješću, uz članice EU koje su istodobno članice OECD-a, zastupljene su i Bugarska, Hrvatska, Cipar, Malta i Rumunjska – nečlanice OECD-a.

Metodologija izvješća se temelji na tri ključna načela koja proizlaze iz OECD-ovih preporuka iz 2012. godine; savjetovanje sa zainteresiranom javnošću, procjena učinaka propisa (RIA) i ex post evaluacija.
U izradi OECD-ovog izvješća sudjelovali su Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta, Ured za zakonodavstvo, Ured za udruge i Sabor RH.

U lipnju 2019. godine, očekuje se službeno predstavljanje OECD-ovog „Pregleda regulatornih politika“ i pripadajućih preporuka u cilju sustavnog jačanja regulatorne reforme u Hrvatskoj.

Prakse Boljih propisa diljem Europske unije (OECD)
Sažetak - Hrvatska

Pisane vijesti