U sklopu javnog savjetovanja sa zainteresiranom javnošću Ministarstvo pravosuđa organizira okrugli stol o Nacrtu prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvlaštenju i određivanju naknade

Postupci izvlaštenja predugo traju, osobito zbog složenosti postupka osiguranja vrijednosti nekretnine kao jednog od uvjeta za podnošenje prijedloga za izvlaštenje. Kompliciranost postupka izvlaštenja, koja uvjetuje njegovo neprimjereno trajanje sprječava investitore u ostvarivanju prava na poticaje, potpore, onemogućava kreditna zaduženja, apliciranje za fondove Europske unije.
 
Nacionalnim programom reformi koji je na 17. sjednici Vlada Republike Hrvatske usvojila, utvrđena je potreba revidiranja odredbi Zakona o izvlaštenju i određivanju naknade ("Narodne novine", broj 74/14) jer neučinkoviti postupci izvlaštenja predstavljaju jednu od prepreka ostvarenju bolje investicijske klime, osobito ulaganjima  pravnih subjekata u državnom vlasništvu.
 
Cilj Okruglog stola je potaknuti otvorenu raspravu na temu izmjena i dopuna Zakona o izvlaštenju i određivanju naknade kojima bi se pojednostavili određeni postupci, izmijenila postojeća te uvela nova regulacija u postupku izvlaštenja i određivanja naknade.
 
Ministarstvo pravosuđa poziva sve predstavnike zainteresirane javnosti na Okrugli stol o Nacrtu prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvlaštenju i određivanju naknade koji će se održati u četvrtak, 2. lipnja 2016. godine u Ministarstvu pravosuđa od 9,00 do 11,00 sati u dvorani Vidikovac.

Zbog ograničenosti prostora, mole se sve zainteresirane osobe koje žele prisustvovati održavanju Okruglog stola da se prethodno najave putem e-maila: savjetovanje@pravosudje.hr ili na broj  telefona 01 3714-504.
Za dodatne informacije možete se također obratiti na navedene kontakte.
 
Nacrt prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvlaštenju i određivanju naknade nalazi se u javnom savjetovanju od 18. svibnja do 2. lipnja 2016. godine te ga možete naći na portalu e-Savjetovanja, na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=3313

Najave