Izvješće o provedbi savjetovanja s javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata u 2022.

Slika /slike/banski-dvori.jpg

Na sjednici Koordinacije za unutarnju i vanjsku politiku Vlade Republike Hrvatske održanoj 19. lipnja 2023. godine razmotreno je i podržano Izvješće o provedbi savjetovanja s javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata u 2022. godini.

Prema podacima iz Izvješća o provedbi savjetovanja, u 2022. provedeno je ukupno 1028 savjetovanje državnih tijela putem portala e-Savjetovanja te 54 savjetovanje koje je provela Hrvatska narodna banka putem svoje internetske stranice Nakon pandemijskih godina 2020. i 2021. kad je zabilježen manji broj provedenih savjetovanja, broj provedenih savjetovanja za 2022. godinu vratio se gotovo na broj provedenih savjetovanja u predpandemijskim godinama (1033 savjetovanja u 2018. i 1031 savjetovanja u 2019.).

Najveći broj savjetovanja s javnošću tijekom 2022. godine, provelo je Ministarstvo poljoprivrede (176), kao i ranijih godina, a potom i resori koji su protekle godine pripremili veliki broj akata - Ministarstvo pravosuđa i uprave (101), Ministarstvo unutarnjih poslova (93), Ministarstvo financija (87). Veliki broj savjetovanja u 2022. godini bilježi i HANFA sa ukupno 105 provedenih savjetovanja.

Tijekom 2022. godine, u postupcima savjetovanja s javnošću sudjelovalo je ukupno 6.552 pravnih i fizičkih osoba koje su dostavile komentar/e na nacrte zakona, drugih propisa ili akata nadležnim državnim tijelima.

Izvješće možete preuzeti u rubrici Dokumenti.

Pisane vijesti