Prihvaćeno Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2014. godinu

Slika /slike/izvješće 3.jpg

Na sjednici Vlade Republike Hrvatske održanoj 13.05.2015 prihvaćeno je Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2014. godinu

Izvješće o provedbi Zakona za 2014. dostavilo je 4.058 ili 71,26% od 5.694 evidentirana tijela javne vlasti, što predstavlja povećanje za 17,24% u odnosu na 2013. godinu kada je izvješće dostavilo 3.462 tijela javne vlasti, 42,32% u odnosu na 2012. kada je izvješće dostavilo 2.852 tijela, povećanje od 52,88% u odnosu na 2011. godinu kada je izvješće dostavilo 2.655 tijela javne vlasti, te značajno povećanje od 375,29% u odnosu na 2010. godinu kada su samo 854 tijela javne vlasti ispunila ovu zakonsku obvezu, uzimajući u obzir da je stupanjem na snagu Zakona iz 2013. godine proširen krug obveznika Zakona. U cjelini, gotovo tri četvrtine tijela javne vlasti dostavila su izvješće o provedbi Zakona za 2014., što predstavlja porast u odnosu na prethodne godine.


Obradom podataka dostavljenih 4.058 izvješća tijela javne vlasti utvrđeno je da je ukupan broj podnesenih zahtjeva za pristup informacijama i ponovnu uporaba informacija 21.078 zahtjeva za pristup informacijama i 839 zahtjeva za ponovnu uporabu informacijama, što čini 21.917 ukupno zaprimljenih zahtjeva.


Tijekom 2014. godine Povjerenica za informiranje je štitila pravo na pristup informacijama i pratila i nadzirala provedbu Zakona o pravu na pristup informacijama u postupcima odlučivanja po žalbama, postupanju po predstavkama građana, odgovorima na upite građana i tijela javne vlasti, neposrednim kontaktom, praćenjem internetskih stranica tijela javne vlasti, analizom objavljenih istraživanja i izvješća drugih tijela javne vlasti ili organizacija civilnog društva, kao i temeljem dostavljenih pojedinačnih izvješća tijela javne vlasti


Pisane vijesti | Izvješća | Jednakost, prava i državljanstvo