Kontakti

 

Od 16. svibnja 2024. godine, kao rezultat projekta „e-Savjetovanja - proširenja, nadgradnje i unaprjeđenje zakonodavnih procesa savjetovanja s javnošću“, aplikacija e-Savjetovanja postaje dio usluga u sklopu sustava e-Građani te je za tijela državne uprave i korisnike omogućena prijava u aplikaciju putem Nacionalnog identifikacijskog i autentifikacijskog sustava (NIAS). Postupak prijave u sustav je jednostavan i jednak prijavi u bilo koju drugu uslugu eGrađana.
 
Ukoliko korisnik želi samo pročitati materijale s javnih savjetovanja, dostupni su bez postupka prijave i stvaranja korisničkog računa. Međutim, ako želi sudjelovati u savjetovanjima i ostaviti svoje mišljenje ili dati neki prijedlog, mora biti prijavljen kroz uslugu eGrađani, gdje odabirom vjerodajnice potvrđuje svoj elektronički identitet i omogućava mu se nastavak korištenja usluge i uređivanje korisničkog profila. Ovakav način prijave i tijelima i korisnicima omogućava dodatnu razinu sigurnosti korištenja usluge.Pomoć pri uporabi portala e-Građani dostupna je putem kontakt maila Službe za korisnike: 

  • pomoc@e-gradjani.gov.hr  Pitanja u vezi aplikacije e-savjetovanja za tijela državne uprave i druga tijela:


Radno vrijeme:

  • ponedjeljak - petak 8:30 - 16:30