Izvješće o provedbi savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata u 2017.

Slika /slike/slika ruke.jpg

Na svojoj 96. sjednici održanoj 16. svibnja 2018., Vlada Republike Hrvatske usvojila je Izvješće o provedbi savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata u 2017.

Izvješće o provedbi savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata u 2017. godini je pripremljeno sukladno kontinuiranim mjerama u sklopu Nacionalne strategije stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnoga društva te aktivnostima navedenima u Akcijskim planovima za provedbu inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast u Republici Hrvatskoj.
Prema podacima kojima raspolaže Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske, u 2017. je provedeno ukupno 706 savjetovanja.
To je 10% savjetovanja više u odnosu na 2016. godinu kada je provedeno 642 savjetovanja te 16% više u odnosu na 2015. kad je provedeno 608 savjetovanja. U odnosu na 2014. godinu, kada su provedena 544 javna savjetovanja, riječ je o porastu od 29%, a u usporedi s 2012. godinom kada su državna tijela provela 144 savjetovanja, 2017. godina donosi porast od čak 490%.
Tijekom 2017. godine u postupcima savjetovanja sa zainteresiranom javnošću sudjelovalo je ukupno 5.821 pravna i fizička osoba koje su dostavile komentar/e na nacrt zakona, drugog propisa ili akta nadležnom državnom tijelu. Ukupno je na nacrte zakona, drugih propisa i akata pristiglo 22.566 komentara.
Najveći broj podnositelja, čak njih 4. 570 bili su pojedinci. Podnositelji komentara bile su i udruge (428), trgovačka društva (319), ustanove (180), jedinice lokalne i područne samouprave (68), obrti (59) te brojne druge pravne osobe.
Ono što je vidljivo iz godišnjih izvješća o provedbi savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata, koje od 2010. izrađuje i objavljuje Ured za udruge, jest konstantan napredak u provedbi savjetovanja, kako u povećanju broja akata koji se postavljaju na javno savjetovanje, tako i kvalitativan napredak u poštivanju standarda savjetovanja. Također primjetan je i porast broja pravnih osoba koja provode savjetovanja, uz tijela državne uprave, savjetovanja provode i komore, zavodi, agencije te druge pravne osobe.
Izvješće također pokazuje da je potreban daljnji napor kako bi se s jedne strane osigurala visoka razina odgovornosti državnih tijela u postupcima provedbe savjetovanja sa zainteresiranom javnošću, prvenstveno u pružanju jasnih, pravovremenih i relevantnih povratnih informacija, te s druge strane kako bi se potaklo fizičke i pravne osobe na sudjelovanje u postupcima donošenja odluka koje utječu na život građana.

Izvješće možete preuzeti ovdje.

Pisane vijesti