Izvješće o provedbi savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata u 2019.

Slika /slike/Izvješće o provedbi savjetovanja foto.jpg

Na sjednici Koordinacije za unutarnju i vanjsku politiku Vlade Republike Hrvatske održanoj 24. studenoga 2020. razmotreno je i podržano Izvješće o provedbi savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata u 2019. godini.

Prema podacima iz Izvješća o provedbi savjetovanja, u 2019. provedeno su ukupno 1.031 savjetovanja tijela državne uprave i državnih tijela, što je gotovo isti broj savjetovanja kao i 2018. godine, kada je provedeno 1.033 savjetovanja.

Najveći broj savjetovanja s javnošću tijekom 2019., provelo je Ministarstvo poljoprivrede (168), kao i ranijih godina, a također u skladu s rezultatima ranijih godina najveći broj savjetovanja s javnošću organizirali su resori u čijem se djelokrugu na godišnjoj razini priprema veliki broj akata - Ministarstvo zaštite okoliša i energetike (79), Ministarstvo financija (74), Ministarstvo pravosuđa (71) i Ministarstvo znanosti i obrazovanja (61), sukladno ranijem ustrojstvu tijela državne uprave.

Tijekom 2019. godine, u postupcima savjetovanja sa zainteresiranom javnošću sudjelovalo je ukupno 4.153 pravnih i fizičkih osoba koje su dostavile komentar/e na nacrte zakona, drugih propisa ili akata nadležnim državnim tijelima. Najveći broj podnositelja, čak njih 3.230 bili su fizičke osobe. Podnositelji komentara bile su i udruge (271), trgovačka društva (306), ustanove (134), jedinice lokalne i područne samouprave (71), obrti (35), komore (27), akademska zajednica (15) te brojne druge pravne osobe.

U proteklom razdoblju, zahvaljujući portalu e-Savjetovanja ali i podizanju razine svijesti o važnosti savjetovanja s javnošću, vidljiv je napredak u povećanju broja savjetovanja koji pokazuje da su državna tijela usvojila obvezu provedbe savjetovanja s javnošću, što je u konačnici i prepoznato aktualnim rezultatima OECD-ovog izvješća „Prakse Boljih propisa diljem Europske unije“.

Izvješće možete preuzeti u rubrici Dokumenti.
 

Pisane vijesti