Najava okruglog stola o Nacrtu prijedloga Zakona o stečaju potrošača

Slika /slike/prav 2.jpg

Dana 9. lipnja 2015. godine u Ministarstvu pravosuđa, Ulica grada Vukovara 49, Zagreb, s početkom u 10,00 sati, na 7. katu, dvorana 706, bit će održan Okrugli stol o Nacrtu prijedloga Zakona o stečaju potrošača.

Svrha skupa je prezentirati Nacrt prijedloga Zakona o stečaju potrošača u okviru savjetovanja sa zainteresiranom javnosti te otvoriti prostor široj raspravi i dobivanju što većeg broja različitih prijedloga, primjedbi i mišljenja većeg broja dionika.
Planirano je sudjelovanje oko 20-25 sudionika: Ministarstvo financija, Ministarstvo socijalne politike i mladih, Ministarstvo gospodarstva, Ministarstvo rada i mirovinskog sustava, Hrvatska udruga banaka, Financijska agencija, Hrvatska udruga poslodavaca, Hrvatska odvjetnička komora, Hrvatska javnobilježnička komora, Ekonomski institut, Zagreb, „Potrošač“ - Društvo za zaštitu potrošača hrvatske, Udruga Franak, Pravna klinika Pravnog fakulteta u Zagrebu, Projekt građanskih prava Sisak - PGP CRP Sisak, Centar za mir, nenasilje i ljudska prava Osijek, Hrvatska udruga za mirenje, Savez samostalnih sindikata hrvatske, Hrvatska udruga radničkih sindikata, Nezavisni hrvatski sindikati te Udruga Blokirani.
 
 

Najave | Jednakost, prava i državljanstvo