Okrugli stol "Nacionalna strategija kibernetičke sigurnosti i akcijski plan za njezinu provedbu"

Slika /slike/UVNS.jpg

Okrugli stol "Nacionalna strategija kibernetičke sigurnosti i akcijski plan za njezinu provedbu" održat će se u srijedu, 17. lipnja 2015. godine, s početkom u 10.00 sati, u dvorani D1 Fakulteta elektrotehnike i računarstva.

Svrha Okruglog stola jest predstaviti široj javnosti izrađeni Nacrt nacionalne strategije kibernetičke sigurnosti i akcijskog plana za njezinu provedbu, osobito opće i posebne ciljeve za koje je ocijenjeno da su od strateškog interesa za RH u pitanjima kibernetičke sigurnosti.

Krajnji cilj koji se želi postići prijedlozima koji se daju u Nacrtu strategije  sukladan je Strategiji kibernetičke sigurnosti Europske Unije (Cybersecurity Strategy of the European Union: An Open, Safe and Secure Cyberspace, Brussels, 7.2.2013, JOIN(2013) 1 final) i usmjeren je punom osposobljavanju i međusobnoj koordinaciji svih sektora društva, u cilju učinkovite provedbe zakona i zaštite demokratskih vrijednosti u virtualnoj dimenziji današnjeg društva, odnosno u kibernetičkom prostoru.

Vrlo složeno područje kibernetičke sigurnosti obuhvaća sve segmente društva i široko nadilazi usko tehničku problematiku iz koje je nekoć proizašlo brzim razvojem Interneta i prateće informacijsko-komunikacijske tehnologije. Stoga je temeljno pitanje kibernetičke sigurnosti prije svega organizacijsko pitanje, koje se Nacrtom strategije rješava boljim i učinkovitijim povezivanjem svih segmenata društva, koristeći pri tome u najvećoj mogućoj mjeri već postojeća tijela i njihove propisane nadležnosti.

Prepoznati ciljevi u pojedinim područjima kibernetičke sigurnosti i poveznicama područja kibernetičke sigurnosti, predlažu se provesti mjerama koje su, za svaki pojedini cilj iz Nacrta strategije, razrađene u Nacrtu prijedloga akcijskog plana za provedbu strategije.

Detaljnije informacije o Okruglom stolu, te program, možete pronaći na http://www.fer.unizg.hr/?@=2h2pc#news_8980Najave | Propisi | Društvo i zajednica