Održan sastanak koordinatora za savjetovanje

  • Slika /slike/Sastanak koordinatora 2019. - 1.JPG
  • Slika
  • Slika

U prostoru Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske u petak 15. veljače održan je sastanak koordinatora za savjetovanja u tijelima državne uprave

Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske prati provedbu Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata (NN 140/09) te je odgovoran za pripremu godišnjeg Izvješća o provedbi savjetovanja sa zainteresiranom javnošću i njegovo upućivanje Vladi Republike Hrvatske.
Zaključkom Vlade Republike Hrvatske, Ured za udruge je zadužen za koordinaciju uspostave i korištenja portala „e-Savjetovanja“. U travnju 2015. Ured za udruge je uspostavio  jedinstveni internetski sustav za provedbu savjetovanja, "e-Savjetovanja".
Ured za udruge, u svrhu koordinacije rada tijela državne uprave u provedbi savjetovanja sa zainteresiranom javnošću provodi redovite sastanke koordinatora za savjetovanja.

Na sastanku, na kojem su sudjelovala 23 koordinatora, predstavnici Ureda za udruge te predstavnici Ureda Povjerenika za informiranje su koordinatorima izložili preporuke vezane za provedbu savjetovanja s zainteresiranom javnošću.

Također su izložene obveze vezane za izradu Izvješća o provedbi savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata u 2018. godini te smjernice za provedbu savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u 2019. Sastanak je poslužio za koordinaciju i ujednačavanje rada u provedbi savjetovanja u 2019. te informiranje i razmjenu iskustava, kao i za pojašnjenje konkretnih nedoumica s kojima se tijela susreću u svom radu na provedbi savjetovanja.

Pisane vijesti