Okrugli stol o Nacrtu prijedloga iskaza o procjeni učinaka propisa za Zakon o djelatnosti psihoterapije

Slika /slike/savj psihoter1.jpg

 

Ministarstvo socijalne politike i mladih je, sukladno Zakonu o procjeni učinaka propisa („Narodne novine“, broj 90/11), pokrenulo savjetovanje s javnošću i zainteresiranom javnošću o Nacrtu prijedloga iskaza o procjeni učinaka propisa za Zakon o djelatnosti psihoterapije koje je otvoreno  16. srpnja 2015. godine na portalu e-Savjetovanja.
Tim povodom pozivamo Vas na Okrugli stol  koji će se održati 20. kolovoza 2015. godine (četvrtak), s početkom u13,00 sati u Ministarstvu socijalne politike i mladih, Zagreb, Savska cesta 66, Dvorana za sastanke na 11. Katu (Kabinet).
Očekivano trajanje sastanka je dva sata.
Molimo zainteresirane da svoj dolazak potvrde putem e-mail-a: marija.kalecak@mspm.hr ili  na broj telefona  01/555 7090,  najkasnije do  19. kolovoza 2015. godine (srijeda) u 16,00 sati.
Detaljnije informacije možete pronaći ovdje. 


Najave