Predstavljen Priručnik za provedbu savjetovanja sa javnošću za JLP(R)S

Slika /slike/predstavljanje priručnika .jpg

Povjerenik za informiranje je 20. prosinca u Zagrebu organizirao predstavljanje Priručnika za provedbu savjetovanja sa javnošću za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Priručnik o provedbi savjetovanja s javnošću za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave nastao je u okviru projektne suradnje Povjerenika za informiranje sa Zakladom Konrad Adenauer, s ciljem pružanja potpore jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave u dosljednoj i principijelnoj provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama, ali i kao poticaj za ulaganje dodatnih napora tijela zaduženih za pripremu i izradu akata, sa svrhom iznalaženja rješenja koja su korisnija što širem krugu korisnika (građana, udruga, privatnog sektora i drugih dionika). Autori priručnika su: Anamarija Musa, Igor Vidačak, Ina Volmut i Sandra Pernar.

Na predstavljanju su uvodno govorili Anamarija Musa, povjerenica za informiranje i Juro Avgustinović, predstavnik Zaklade Konrad Adenauer, a potom je uslijedila rasprava na temu Primjena i izazovi u primjeni  participativnog modela u donošenju odluka u kojoj su sudjelovali Jelena Berković, izvršna direktorica GONG-a; dr.sc. Lana Ofak, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu; Željko Kolar, župan Krapinsko-zagorske županije i Sandra Pernar, savjetnica u Uredu za udruge. Raspravu je moderirao Milan Koštro.

Priručnik o provedbi savjetovanja s javnošću za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave možete preuzeti ovdje.

Pisane vijesti