Dvije godine portala e-Savjetovanja

Slika /slike/logo 7.jpg

Portal e-Savjetovanja pokrenut je 27. travnja 2015. 

Od  pokretanja e-Savjetovanja, ostvaren je iskorak u pogledu dostupnosti informacija o otvorenim savjetovanjima široj javnosti, jednostavnosti komentiranja nacrta propisa ali također i u odnosu na efikasnost postupanja tijela državne uprave.

Središnji državni portal e-Savjetovanja značajan je korak u razvoju procesa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću koji omogućuje objedinjavanje svih otvorenih savjetovanja na jednom mjestu, brzu i jednostavnu pretragu otvorenih savjetovanja te učinkovito zagovaranje svih zainteresiranih društvenih skupina i pojedinaca u procesu oblikovanja javnih politika. Portal e-Savjetovanja prepoznat je i na međunarodnoj razini kao primjer dobre prakse uključivanja građana u postupke donošenja odluka.

U dvije godine od pokretanja središnjeg portala za savjetovanja sa zainteresiranom javnošću e-Savjetovanja, zaprimljeno je više od 20.700 komentara na nacrte zakona, drugih propisa i akata. U ovom kratkom razdoblju portal je zaživio kroz otvaranje ukupno 1.143 javna savjetovanja, objavljenih od strane 48 državnih i javnih tijela. Iz dana u dan raste broj registriranih korisnika, trenutno ih  je više od 11.000, od čega više od 9.000 pojedinaca, 849 trgovačkih društava, 460 udruga, 168 ustanova, 167 obrta, te brojne druge pravne osobe.

Poticaj za uspostavu središnjeg portala e-Savjetovanja dale su brojne organizacije civilnog društva, poslovni sektor, ali i građani, u svrhu poboljšanja razine dostupnosti informacija o svim trenutno otvorenim savjetovanjima s javnošću o nacrtima zakona, drugih propisa i akata. Primarna namjera središnjeg portala jest pojednostavniti pristup informacijama o svim otvorenim savjetovanjima državnih tijela, ali i olakšati postupak komentiranja građanima i pravnim osobama. Portal iziskuje visoku razinu transparentnosti postupanja državnih tijela u odnosu na izvještavanje o rezultatima savjetovanja te obrazloženje prihvaćenih i neprihvaćenih komentara. S druge strane, e-Savjetovanja donose i viši stupanj transparentnosti i otvorenosti u odnosu na komentare predstavnika zainteresirane javnosti koji se mogu vidjeti tijekom čitavog postupka savjetovanja.

Ured za udruge je zadužen za koordinaciju uspostave i korištenja portala e-Savjetovanja. Od pokretanja portala, Ured za udruge proveo je više od 60 seminara izobrazbe o korištenju portala za administratore i službenike u nadležnim tijelima državne uprave, a u svrhu što učinkovitijeg postupanja i obrade zaprimljenih komentara.

Pisane vijesti