Izvješće o provedbi savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata u 2016.

Slika /slike/Statistika 1.jpg

Na svojoj 36. sjednici održanoj 11. svibnja 2017., Vlada Republike Hrvatske usvojila je Izvješće o provedbi savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata u 2016.

Izvješće je pripremljeno sukladno mjerama Akcijskog plana za provedbu inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2014.-2016. te Nacionalne strategije stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnoga društva od 2012. – 2016.
 
Prema podacima kojima raspolaže Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske u 2016. je provedeno ukupno 642 savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata. To je 6% savjetovanja više u odnosu na 2015. godinu kada je provedeno 608 savjetovanja. U odnosu na 2014. godinu, kada je provedeno 544 javna savjetovanja, riječ je o porastu od 18%, a u usporedi s 2012. godinom kada su državna tijela provela 144 savjetovanja, 2016. godina donosi porast od čak 445%.
 
Tijekom 2016. godine u postupcima savjetovanja sa zainteresiranom javnošću sudjelovalo je ukupno 4.105 pravnih i fizičkih osoba koje su dostavile komentar/e na nacrt zakona, drugog propisa ili akta nadležnom državnom tijelu.
Najveći broj podnositelja, čak njih 3.055 bili su pojedinci. Podnositelji komentara bile su i udruge (248), jedinice lokalne i područne samouprave (241), trgovačka društva (237), ustanove (134), državna tijela (67) te brojne druge pravne osobe.
 
Ono što je vidljivo iz godišnjih Izvješća o provedbi savjetovanja sa zainteresiranom javnošću jest konstantan napredak u provedbi savjetovanja, kako u povećanju broja akata koji se postavljaju na javno savjetovanje tako i kvalitativan napredak u poštivanju standarda savjetovanja.
 
Izvješće također pokazuje da je potreban daljnji napor kako bi se s jedne strane osigurala visoka razina odgovornosti državnih tijela u postupcima provedbe savjetovanja sa zainteresiranom javnošću, prvenstveno u pružanju jasnih, pravovremenih i relevantnih povratnih informacija, te s druge strane kako bi se potaklo fizičke i pravne osobe na sudjelovanje u postupcima donošenja odluka koje utječu na život građana. Također, širenje dobrih praksi u postupcima savjetovanja na lokalnu i regionalnu razinu nužno je kako bi građani uistinu mogli u potpunosti koristiti svoja prava vezana u vezi sa sudjelovanjem u procesima kreiranja javnih politika.
 
Izvješće možete preuzeti ovdje.

Pisane vijesti