Sastanak koordinatora za savjetovanje s javnošću

Slika /slike/banski-dvori.jpg

U organizaciji Ureda za zakonodavstvo, kao novog nadležnog tijela za administraciju portala e-Savjetovanja te koordinaciju tijela državne uprave u području savjetovanja s javnošću, 18. rujna 2019. godine održan je sastanak koordinatora za savjetovanje s javnošću.

Na sastanku je istaknuto novo ustrojstvo Ureda za zakonodavstvo te poslovi javnog savjetovanja sa zainteresiranom javnošću, a koji su preuzeti od Ureda za udruge. Na sastanku je sudjelovalo 28 koordinatora za savjetovanje s javnošću iz tijela državne uprave i 6 predstavnika Ureda za zakonodavstvo. Naglašena je uloga Ureda za zakonodavstvo kao tijela koje povezuje poslove vezane uz javno savjetovanja sa zainteresiranom javnošću, procjenu učinaka propisa i objavu propisa u Narodnim novinama. Na iznesene prijedloge koordinatora za savjetovanje s javnošću tijela državne uprave istaknuto je kako će Ured za zakonodavstvo kontinuirano djelovati u svrhu sveobuhvatnog poboljšavanja postupka javnog savjetovanja.

Pisane vijesti