Izvješće o provedbi savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata u 2018.

Slika /slike/slika ruke.jpg

Na sjednici Koordinacije za gospodarstvo i strukturne reforme Vlade Republike Hrvatske, 14. listopada 2019. godine usvojeno je Izvješće o provedbi savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata u 2018. godini.

Prema podacima kojima raspolaže Ured za udruge, u 2018. provedena su ukupno 1.033 savjetovanja središnjih tijela državne uprave (te Hrvatske narodne banke), što je povećanje od čak 46% u odnosu na 2017., kad je provedeno 706 savjetovanja.  To je 60% savjetovanja više u odnosu na 2016. godinu kada je provedeno 642 savjetovanja te 69% više u odnosu na 2015. kad je provedeno 608 savjetovanja. U odnosu na 2014. godinu, kada su provedena 544 javna savjetovanja, riječ je o porastu od 90%, a u usporedi s 2012. godinom kada su središnja tijela državne uprave provela 144 savjetovanja, 2018. godina donosi porast od čak 617%.

Tijekom 2018. godine, u postupcima savjetovanja sa zainteresiranom javnošću sudjelovalo je ukupno 4.712 pravnih i fizičkih osoba koje su dostavile komentar/e na nacrte zakona, drugih propisa ili akata nadležnim državnim tijelima. Najveći broj podnositelja, čak njih 3.468 bili su pojedinci. Podnositelji komentara bile su i udruge (427), trgovačka društva (373), ustanove (161), jedinice lokalne i područne samouprave (79), akademska zajednica (35) te brojne druge pravne osobe.

Ono što je vidljivo iz godišnjih izvješća o provedbi savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata, koje od 2010. izrađuje i objavljuje Ured za udruge, jest konstantan napredak u provedbi savjetovanja, ponajviše u povećanju broja akata koji se postavljaju na javno savjetovanje, te opseg akata za koje se provodi savjetovanje. Također primjetan je i porast broja pravnih osoba koja provode savjetovanja: uz tijela državne uprave, savjetovanja provode i komore, zavodi, agencije te druge pravne osobe.

Sumirajući sve podatke sadržane u Izvješću o provedbi savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata u 2018. godini koje je prikupio Ured za udruge, vidljiv je napredak u povećanju broja savjetovanja što je višegodišnji trend koji pokazuje da su državna tijela usvojila obvezu provedbe savjetovanja s javnošću.

Izvješće možete preuzeti ovdje.


 

Pisane vijesti