Više od 3000 korisnika sustava e-Savjetovanja

Slika /slike/Statistika 1.jpg

Od pokretanja središnjeg državnog portala za savjetovanja sa zainteresiranom javnošću krajem travnja 2015., putem e-Savjetovanja je pokrenuto više od 400 savjetovanja od strane 35 tijela državne uprave i ostalih javnih institucija.

Početkom veljače u aplikaciji e-Savjetovanja bilo je registrirano 3058 korisnika, od toga: 
1891 fizička osoba
548 trgovačkih društava
182 udruge
135 obrta
37 zadruga
Uz navedene, sustav e-Savjetovanja korisne i brojne druge pravne osobe.
 
Sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama, tijela državne uprave obvezna su koristiti središnji portal e-Savjetovanja za provedbu savjetovanja o nacrtima zakona, podzakonskih akata te strateško-planskih dokumenata i općih akata kojima se utječe na interese građana i pravnih osoba. Tijekom siječnja 2016. putem portala e-Savjetovanja pokrenuta su 33 savjetovanja od strane osam javnih tijela. Na navedenim savjetovanjima zaprimljeno je 154 komentara predstavnika zainteresirane javnosti.
 
Sva otvorena savjetovanja potražite ovdje.
 
Ukoliko još niste korisnik sustava e-Savjetovanja, sve informacije o registraciji u sustav te korištenju istog potražite ovdje.

Pisane vijesti