Najčešća pitanja

Što je savjetovanje sa zainteresiranom javnošću?
Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću je dio procesa donošenja novih zakona, drugih propisa ili akata. Ono podrazumijeva uključivanje zainteresirane javnosti u proces donošenja odluka na način da je se informira o prijedlozima novih zakona, drugih propisa ili akata i zatraži mišljenje o njima. Savjetovanje je u tom smislu put do besplatne ekspertize, te posljedično pridonosi podizanju kvalitete propisa i javnih usluga.

U svrhu provedbe savjetovanja mogu se koristiti različite metode, primjerice, organiziranje javnih rasprava, savjetodavnih sastanaka, provođenje anketa. No, najčešće se koristi metoda uključivanja javnosti pisanim putem, odnosno internetsko savjetovanje. Ono podrazumijeva objavu nacrta novih zakona i drugih propisa na internetskim stranicama kako bi svi zainteresirani mogli ostaviti svoje komentare i prijedloge.
 
Prema Zakonu o pravu na pristup informacijama, tijela javne vlasti dužna su objaviti na internetskoj stranici nacrt zakona i drugog propisa o kojem se provodi javno savjetovanje sa zainteresiranom javnosti, u pravilu u trajanju od 30 dana, uz objavu razloga za donošenje i ciljeva koji se žele postići savjetovanjem.
Što su "drugi propisi" i akti?
Ovaj pojam obuhvaća razne podzakonske akte poput uredbi i pravilnika, ali isto tako i razne provedbene dokumente tijela javne vlasti poput akcijskih i operativnih planova, strategija i natječaja.
Što je "zainteresirana javnost"?
"Zainteresirana javnost" je svaka osoba, skupina osoba, institucija, organizacija itd. koja želi sudjelovati u savjetovanju. Za sudjelovanje u savjetovanju nisu bitni dob, spol, nacionalnost, niti bilo kakvo drugo osobno obilježje.
 
Ukoliko smatrate da će određena odluka utjecati na Vas, te da svojim znanjem ili podacima kojima raspolažete možete poboljšati neki zakon, akcijski plan, operativni program, pravilnik ili drugi dokument, registrirajte se u sustav e-Savjetovanja i ostavite svoj komentar.
Što je procjena učinaka propisa?
Jedan od alata kojim se može utjecati na kvalitetu zakonodavstva je procjena učinaka propisa. Procjena učinaka propisa služi tijelima državne uprave odnosno stručnim nositeljima u prevenciji nedorečenih, nekvalitetnih, administrativnim preprekama opterećenih zakonskih propisa. Stoga je potreba za boljim, kvalitetnijim zakonodavstvom za konkurentniju Republiku Hrvatsku glavni poticaj za upotrebu procjene učinaka propisa u zakonodavnom postupku.

U osnovi, procjena učinaka propisa alat je kojim izvršne vlasti povećavaju kvalitetu zakonodavstva kroz otvoreno, transparentno i aktivno traženje učinkovitijih načina rješavanja problema i ostvarivanja zacrtanih ciljeva javnih politika bez stvaranja dodatnih prepreka građanima, organizacijama civilnog društva i poslovnoj zajednici uz stvaranje više pozitivnih učinaka, tj. koristi u odnosu na očekivane negativne učinke, tj. troškove.

Procjena učinaka propisa također je alat za donošenje odluka, kojim se analiziraju očekivani učinci predloženih načina rješavanja problema uz aktivnu komunikaciju rezultata donositeljima odluka. Stoga je procjena učinaka propisa prije svega podloga za donošenje informiranih odluka.

Postupak procjene učinaka propisa objašnjen je ovdje.
 
Na koji način se provodi savjetovanje sa zainteresiranom javnošću?
Zakon o pravu na pristup informacijama kaže da su tijela javne vlasti dužna objaviti na internetskoj stranici nacrt zakona i drugog propisa o kojem se provodi javno savjetovanje sa zainteresiranom javnosti, u pravilu u trajanju od 30 dana, uz objavu razloga za donošenje i ciljeva koji se žele postići savjetovanjem.

Zainteresirana javnost tijekom ovoga razdoblja ima mogućnost komentirati objavljeni tekst, dati prijedloge radi njegovog pojašnjenja ili poboljšanja i slično.
Nakon provedenog savjetovanja, prijedlog teksta koji je bio na savjetovanju se usklađuje sa svim prihvaćenim prijedlozima i oni postaju njegov sastavni dio. Tijela javne vlasti dužna su o prihvaćenim i neprihvaćenim primjedbama i prijedlozima obavijestiti zainteresiranu javnost putem izvješća o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću koje dostavljaju Vladi Republike Hrvatske.
 
Kako se uključiti u savjetovanje sa zainteresiranom javnošću?
Svaka osoba koja želi sudjelovati u savjetovanjima sa zainteresiranom javnošću može otvoriti svoj korisnički račun na stranici e-Savjetovanja i sudjelovati u bilo kojem od otvorenih javnih savjetovanja. Način izrade korisničkog računa detaljno je opisan u uputama za registraciju.
Kako koristiti aplikaciju e-Savjetovanja?
I bez kreiranja korisničkog računa imate mogućnost pregledati sva objavljena savjetovanja, pristigle komentare te izvješća o provedenim savjetovanjima. Na početnoj stranici vidljiva su sva savjetovanja, a u pretrazi imate mogućnost koristiti različite filtere poput pretrage po instituciji koja je otvorila savjetovanje, stanju savjetovanja (otvoreno, zatvoreno, objavljena izvješća) i slično.
 
Ukoliko želite sudjelovati, kreirajte korisnički račun i prijavite se u aplikaciju. Kako koristiti aplikaciju detaljno je opisano u uputama.
Moram li svaki dan odlaziti na stranicu e-Savjetovanja kako bih provjerio(la) ima li novih savjetovanja?
Prilikom registracije možete odabrati opciju da želite primati informacije o otvorenim savjetovanjima državnih tijela čija savjetovanja vas interesiraju.
Nakon kreiranja korisničkog računa na mail adresu koju ste ostavili stići će Vam obavijest o svakom novootvorenom savjetovanju tijela koja ste odabrali i podacima koji uključuju:
naziv savjetovanja
kratak sažetak
rok do kojega možete ostaviti svoj komentar
rok u kojem tijelo javne vlasti planira objaviti izvješće o provedbi savjetovanja
poveznicu na savjetovanje
 
Ukoliko želite sudjelovati, slijedeći poveznicu odmah ćete biti preusmjereni na savjetovanje i tamo možete ostaviti svoj komentar.
Ukoliko u bilo kojem trenutku želite uključiti postavku primanja obavijesti to možete napraviti u sklopu Opcije „Uređivanje korisničkog računa“
 
Nisam zaprimio e-mail za potvrđivanje korisničkog računa, kome se trebam obratiti?
Ukoliko prilikom registracije na portal e-Savjetovanja, niste zaprimili e-mail za potvrdu korisničkog računa, trebate se obratiti korisničkoj podršci na: e-savjetovanja@vlada.hr
Zaboravio sam lozinku/korisničko ime za prijavu u aplikaciju, što trebam napraviti?
Ukoliko ste zaboravili korisničke podatke za pristup aplikaciji e-Savjetovanja, iste možete povratiti na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Account/RequestPasswordReset
Nakon što na poveznici unesete kontakt e-mail koji ste naveli pri registraciji, te odaberete opciju  „Zaboravljena lozinka“ na e-mail će vam doći vaše korisničko ime te poveznica za promjenu lozinke.
Ne želim primati e-mail obavijesti o novim savjetovanjima, kako ih mogu isključiti?
Ukoliko ste pri registraciji odabrali opciju da želite primati obavijesti o otvorenim savjetovanjima, prilikom objave savjetovanja na kontakt e-mail će vam doći obavijesti o svim otvorenim savjetovanjima. Ukoliko ove obavijesti želite isključiti to možete napraviti nakon prijave u aplikaciju. Klikom na korisničko ime u gornjem desnom ekranu možete odabrati opciju „Uređivanje korisničkog računa“ te isključiti primanje obavijesti. 
Dodatno, moguće je odabrati primanje obavijesti o otvorenim savjetovanjima prema tijelima u sustavu.
Nakon prijave u sustav, klikom na Vaše korisničko ime u gornjem desnom uglu ekrana i odabirom opcije „Uređivanje korisničkog računa“ možete odabrati državna tijela o čijim savjetovanjima želite primati informacije. 
U sklopu opcije „Želim primati informacije o otvorenim savjetovanjima od“ možete uređivati listu tijela koja želite pratiti. Klikom na opciju „X“ uklanjate tijelo s popisa, a klikom na navedeni prozor otvara Vam se padajući izbornik gdje možete odabrati tijela koja želite pratiti.
 
Koje korisničke podatke mogu izmijeniti?
U sklopu opcije „Uređivanje korisničkog računa“ možete izmijeniti sve korisničke podatke osim imena i prezimena, OIB-a te korisničkog imena. Ukoliko se radi o računu pravne osobe, možete također izmijeniti sve podatke osim OIB-a i korisničkog imena.
Da li mogu imati više korisničkih računa?
Budući da je aplikacija povezana s OIB sustavom Ministarstva financija korisnički podaci verificiraju se putem OIB-a korisnika, te nije moguće imati više korisničkih računa, kako za fizičke, tako i za pravne osobe.
Što napraviti ukoliko je korisnički račun zaključan
Ukoliko vam se prilikom prijave u aplikaciju javi poruka da je vaš korisnički račun zaključan, te da se obratite administratorima sustava, obratiti se možete korisničkoj podršci na: e-savjetovanja@vlada.hr
Za koje dokumente se provodi savjetovanje s javnošću?
Sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama tijela državne uprave, druga državna tijela, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i pravne osobe s javnim ovlastima dužne su provoditi savjetovanje s javnošću pri donošenju zakona i podzakonskih propisa, a pri donošenju općih akata odnosno drugih strateških ili planskih dokumenta kad se njima utječe na interese građana i pravnih osoba.
Kako mogu pretraživati savjetovanja?
Na stranici https://esavjetovanja.gov.hr možete pretraživati sva savjetovanja objavljena od početka rada portala 27. travnja 2015.

Sva savjetovanja se mogu pretraživati po sljedećim kriterijima:

Po stanju (otvoren, zatvoren, čeka odobravanje izvještaja, izvješća objavljena)
Po instituciji (pretraživanje po svim institucijama koje su na portalu objavile bar jedno savjetovanje)
Po ključnoj riječi
Po datumu otvaranja
Kome se u nadležnom tijelu mogu obratiti za više informacija o savjetovanju?
Kodeksom savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata definirano je da tijela državne uprave imenuju koordinatore za savjetovanje kao kontakt osobe u svim središnjim tijelima državne uprave, odnosno uredima Vlade zaduženima za izradu nacrta zakona, drugih propisa i akata, s ciljem dosljednog praćenja i koordinacije postupaka savjetovanja sa zainteresiranom javnošću. Popis koordinatora za savjetovanje u tijelima državne uprave dostupan je ovdje.
Da li se mogu odregistrirati sa portala e-Savjetovanja?
U sklopu opcije „Uređivanje korisničkog računa“  nalazi se opcija „Odregistriraj se“.  Odabirom ove opcije brišete vaš korisnički račun. Ukoliko se nakon toga želite ponovno uključiti u neko od savjetovanja na portalu, možete se ponovno registrirati  uz dvije bitne napomene:

1) Ukoliko ste prijašnju registraciju izvršili putem obrasca za registraciju prilikom ponovne registracije potrebno je odabrati različito korisničko ime od onog iz prvotne registracije.

2) Ukoliko ste se prvotno registrirali putem NIAS više se ne možete registrirati putem NIAS već samo putem obrasca za prijavu.
Da li mogu urediti/obrisati svoj komentar nakon unosa?
Nakon unosa komentara na otvorenom savjetovanju, isti možete uređivati za vrijeme trajanja savjetovanja. Komentar uređujete odabirom opcije „Uredi“ koja se nalazi pored komentara. Nakon izmjene komentara, potrebno je spremiti izmjene odabirom opcije „Spremi promjene“. 

Ukoliko komentar želite u potpunosti obrisati, to možete napraviti dok je savjetovanje otvoreno odabriom opcije "Obriši".
Na kojim uređajima mogu pregledavati aplikaciju i unositi komentare?
Aplikacija e-Savjetovanja prilagođena je za rad na osobnim i prijenosnim računalima. Rad u aplikaciji putem pametnih telefona ili tableta trenutno nije moguć, no u planu je prilagodba aplikacije i za ove uređaje.
Do kada se mogu unositi komentari na dokumente koji se nalaze na savjetovanju?
Komentari se mogu unositi u aplikaciji za vrijeme trajanja savjetovanja. Trajanje savjetovanja navedeno je u e-mail obavijesti o novom savjetovanju te na početnoj stranici aplikacije.
Savjetovanje traje do ponoći na dan naznačen kao zadnji dan trajanja savjetovanja.
Da li mogu tekst dokumenta koji se nalazi na savjetovanju preuzeti na svoje računalo?
Svaki dokument koji se nalazi na savjetovanju možete preuzeti u word formatu na sljedeći način: nakon otvaranja savjetovanja s lijeve strane nalazi se opcija „Preuzmi word dokument“, klikom na navedenu opciju dokument koji se nalazi na savjetovanju preuzimate na svoje računalo.
Što se nalazi u rubrici „Dokumenti“?
Rubrika dokumenti sadrži sve dodatne dokumente vezane za određeno savjetovanje. Navedeni dokumenti nisu predmet javnog savjetovanja već su dodatni dokumenti vezani uz dokument koji se nalazi na savjetovanju, a koji služe da se javnost podrobnije upozna s dokumentom za koji se provodi javno savjetovanje. Ti dokumenti mogu biti razna izvješća, tablice, analize, obrasci itd.
Dodatne dokumente možete pretražiti na dva načina:
Klikom na ikonu dokumenta (u rubrici „Dokumenti“, uz savjetovanje za koje ste zainteresirani na početnoj stranici aplikacije
Odabirom opcije „Ostali dokumenti“ koja se nalazi s lijeve strane ekrana nakon otvaranja savjetovanja.
Dodatne dokumente možete preuzeti na svoje računalo odabirom opcije „Preuzmi“ koja se nalazi uz navedeni dodatni dokument.
Kada se mogu očekivati odgovori nadležnog tijela na zaprimljene komentare?
Pri otvaranju svakog javnog savjetovanja u sklopu aplikacije e-Savjetovanja definira se i javno objavljuje rok „Očekivana objava izvješća“ to jest rok do kojeg bi nadležan tijela trebala objaviti izvješća o provedenom savjetovanju. Ovaj rok je instruktivan i nije zakonski obvezujuć.
Gdje mogu pronaći izvješća o provedenom savjetovanju?
Po isteku roka za dostavu mišljenja i prijedloga tijela državne uprave dužna su izraditi i objaviti na portalu „e-Savjetovanja“ izvješće o savjetovanju s javnošću, koje sadrži zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi. Izvješće o savjetovanju s javnošću nositelj izrade nacrta obvezno dostavlja tijelu koje usvaja ili donosi propis, opći akt ili dokument.
Na portalu „e-Savjetovanja“ sva objavljena izvješća možete pretražiti odabirom filtera „Filtriraj po stanju“ na početnoj stranici aplikacije te odabira opcije „Izvješća objavljena“. Klikom na ikonu izvješća u sklopu rubrike „Izvješća“ otvara se novi ekran u kojem možete pregledati i preuzeti analizu dostavljenih primjedbi u word i pdf formatu te obrazac izvješća o provedenom savjetovanju.
Ukoliko ste sudjelovali u javnom savjetovanju kroz dostavu komentara i primjedbi, u trenutku objave izvješća o provedenom savjetovanju od strane nadležnog tijela, dobit ćete automatsku e-mail poruku da je izvješće objavljeno te direktnu poveznicu na izvješće.
Kome se mogu obratiti za tehničku podršku vezanu za rad aplikacije?
Kao tijelo zaduženo za koordinaciju rada portala e-Savjetovanja, Ured za zakonodavstvo Vlade Republike Hrvatske pruža tehničku podršku za korisnike portala e-Savjetovanja.
Za sve informacije vezane za rad aplikacije e-Savjetovanja možete se obratiti na:
 
Telefonska centrala:
  • 01/ 4569 244
  • 01/ 4569 386  (fax)

E-mail:
Radno vrijeme:
  • ponedjeljak – petak 8:30 – 16:30
Kome se mogu obratiti u slučaju nepravilnosti u provedbi savjetovanja?
Povjerenik za informiranje je neovisno tijelo za zaštitu prava na pristup informacijama koji štiti, prati i promiče Ustavom Republike Hrvatske zajamčeno pravo na pristup informacijama te ponovnu uporabu informacija.
Telefon: 01 4609 041
Fax: 01 4609 096
Internet: www.pristupinfo.hr
e-mail: ppi@pristupinfo.hr