Popis koordinatora procjene učinaka propisa

Institucija Koordinator za procjenu učinaka propisa u TDU
Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta
 
Martina Horvatić
kontakt e-mail: martina.horvatic@mingo.hr
Ministarstvo financija
 
Zvonko Šakić, glavni tajnik
Bernardica Rubčić
kontakt e-mail: bernardica.rubcic@mfin.hr
mr. sc. Marijana Vuraić Kudeljan
kontakt e-mail: marijana.vuraic-kudeljan@porezna-uprava.hr
Ana Rihter
kontakt e-mail: ana.rihter@porezna-uprava.hr
Zvonimir Marinović
kontakt e-mail: zvonimir.marinovic@carina.hr
Ministarstvo unutarnjih poslova
 
Martina Tuđen
kontakt e-mail: mtuden@mup.hr
Tamara Dobrić
kontakt e-mail: tadobric@mup.hr
Ministarstvo pravosuđa
 
Sedina Dubravčić
kontakt e-mail: sdubravcic@pravosudje.hr
 
Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava Ana Vukas
kontakt e-mail: avukas@mrms.hr
Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture Irena Kožarec
kontakt e-mail: irena.kozarec@mppi.hr
 
Ministarstvo poljoprivrede
 
Renata Lozo
kontakt e-mail: renata.lozo@mps.hr
Ministarstvo turizma Andreja Rozmarić Marković
kontakt e-mail:  andreja.rozmaricmarkovic@mint.hr
Ministarstvo zaštite okoliša i energetike Kristina Tekić
kontakt e-mail: kristina.tekic@mzoip.hr
 
Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja Meri Letonia
kontakt e-mail: meri.letonia@mgipu.hr
Ministarstvo hrvatskih branitelja Miroslav Lončar
kontakt e-mail: miroslav.loncar@branitelji.hr
Ministarstvo demografije, obitelji, mladih i socijalne politike Snježana Franković
kontakt e-mail: snjezana.frankovic@mspm.hr
 
Ministarstvo zdravlja Kristina Sekačić
kontakt e-mail: kristina.sekacic@miz.hr
Ministarstvo znanosti i obrazovanja
 
Ivana Bulešić
kontakt e-mail: ivana.bulesic@mzos.hr
Mia Horvat
kontakt e-mail: mia.horvat@mzos.hr
Ministarstvo kulture Melita Holetić
kontakt e-mail: melita.holetic@min-kulture.hr
Nives Milinković
kontakt e-mail: nives.milinkovic@min-kulture.hr
Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije Draško Pokrovac
kontakt e-mail: drasko.pokrovac@mrrfeu.hr
Ministarstvo obrane Nikola Babić
kontakt e-mail: nikola.babic@morh.hr
Ministarstvo vanjskih i europskih poslova Gordana Vidović Mesarek
kontakt e-mail: gvidovic@mvep.hr
Ministarstvo uprave Davor Zdunić
kontakt e-mail: dzdunic@uprava.hr
Ivana Fekete
kontakt e-mail: ifekete@uprava.hr
Ministarstvo državne imovine
pisarnica@midim.hr
 
Središnji državni ured za središnju javnu nabavu Danijela Pažur Ivančić
kontakt e-mail: danijela.pazurivancic@sredisnjanabava.hr
Državni ured za statistiku Robert Knežević
kontakt e-mail: knezevicr@dzs.hr
Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost
 
Renata Zubac
kontakt e-mail: renata.zubac@dzrns.hr
Nevenka Novosel
kontakt e-mail: nevenka.novosel@dzrns.hr
Državni zavod za intelektualno vlasništvo Lada Jellačić
kontakt e-mail: ljellacic@dziv.hr
Državni zavod za mjeriteljstvo Slavica Skračić
kontakt e-mail: slavica.skracic@dzm.hr
Državni hidrometeorološki zavod Krešo Pandžić
kontakt e-mail: pandzic@cirus.dhz.hr
Državna uprava za zaštitu i spašavanje Senada Džafović
kontakt e-mail: senada.dzafovic@duzs.hr
Državna geodetska uprava Ivana Medarić
kontakt e-mail: ivana.medaric@dgu.hr

Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje
 
Marija Lončarević
kontakt e-mail: marija.loncarevic@duosz.hr
Središnji državni ured za šport Petra Anđelović
kontakt e-mail: petra.andelovic@sdus.hr

Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske
Erna Ćumurija Domjančić
kontakt e-mail: ecumurija@hrvatiizvanrh.hr
Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva ured@rdd.hr