Iznimke od provedbe postupka procjene učinaka propisa

Postupak procjene učinaka propisa ne provodi se sukladno odredbi članka 15. Zakona o procjeni učinaka propisa ("Narodne novine", broj 44/17) kada se predlaže donošenje zakona radi:
  • potvrđivanja međunarodnih ugovora
  • provedbi uredbi i drugih obvezujućih pravnih akata Europske unije koji se izravno promjenjuju na području Republike Hrvatske
  • izvršenja državnog proračuna Republike Hrvatske i
  • davanja ovlaštenja Vladi da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Hrvatskoga sabora.

Iznimno, procjena učinaka propisa može se provesti kada se predlaže donošenje zakona radi potvrđivanja međunarodnog ugovora, na temelju zaključka Hrvatskoga sabora. 
U tom slučaju  postupak procjene učinaka propisa provodi stručni nositelj sukladno odredbama ovoga Zakona.