Naknadna procjena učinaka propisa

Nacrt prijedloga zakona za koji se treba provesti procjena učinaka propisa može se izuzeti od daljnjeg postupka temeljem članka 17. Zakona o procjeni učinaka propisa ("Narodne novine", broj 44/17),  ako se zakon donosi:
 
  • radi zaštite interesa Republike Hrvatske,
  • žurnog otklanjanja prijeteće opasnosti od nastanka štete ili
  • zaštite osobitog gospodarskog odnosno socijalnog interesa, uz detaljno navođenje razloga.


U tim slučajevima, stručni nositelj dužan je naknadno provesti procjenu učinaka propisa najkasnije u roku od dvije godine od dana stupanja na snagu zakona. Obaveza naknadne provedbe procjene učinaka propisa utvrđuje se u prijelaznim odredbama nacrta prijedloga zakona.
 

Popis zakona


Naknadna procjena učinaka propisa utvrđena u sljedećim zakonima:
  1. Zakon o tržištu plina ("Narodne novine", broj 28/13, 14/14, 16/17),
  2. Zakon o porezu na dodanu vrijednost  ("Narodne novine", broj 73/13, 99/13, 148/13, 153/13, 143/14, 115/16),
  3. Zakon o porezu na dohodak ("Narodne novine", broj 115/16),
  4. Zakon o doprinosima ("Narodne novine", broj 84/08, 152/08, 94/09, 18/11, 22/12, 144/12, 148/13, 41/14, 143/14, 115/16),
  5. Zakon o lokalnim porezima ("Narodne novine", broj 115/16),
  6. Zakon o porezu na promet nekretnina ("Narodne novine", broj 115/16),
  7. Zakon o trošarinama ("Narodne novine", broj 22/13, 32/13, 81/13, 100/15, 120/15, 115/16).